HUISREGELS, PRIVACY & SECURITY

HUISREGELS:

 • Op zaterdag 17 en zondag 18 november 2018 is er gratis toegang aan personen beneden de 18 jaar. Personen onder de 18 jaar mogen alleenonder begeleiding van een volwassenen binnen.
 • De organisatie heeft te allen tijde het recht personen de toegang te weigeren/ontzeggen.
 • Op het evenement op heerst een algeheel rookverbod.
 • Tickets worden niet terug genomen.
 • Bezoekers worden verzocht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van o.a. organisatie. (Bij het kopen van een entreebewijs gaat u automatisch akkoord met de huisregels)
 • Het betreden van het evenement en het bijwonen van het evenement zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker. De organisatie is niet aansprakelijk voor eventuele incidenten op de heen- en terugreis naar het evenemententerrein en op de parkeerplaats van het evenement.
 • Tijdens het evenement worden (foto) opnames gemaakt. Bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotionele doeleinden.
 • Op onze bierfestival worden entree kaarten verkocht met glazen. Deze glazen worden niet terug genomen. Iedereen hoort zelf goed op te passen op zijn eigen glas. Bij verlies of diefstal kan er een nieuweglas gekocht worden voor 2 munten of € 5,00. De organisatie zal streng optreden bij het ontvreemden van glaswerk die niet van desbetreffende persoon zijn. Personen die zich aan diefstal van glazen of andere bezittingen van de organisatie/bezoekers van het bbierfestival schuldig maken, zullen worden aangehouden en worden overgedragen aan de politie.
 • Het is niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar het festivalterrein: film- en andere professionele opnameapparatuur, alcoholhoudende dranken, drugs, glaswerk, blik, plastic flessen, (vuur)wapens en andere gevaarlijke voorwerpen. Deze zaken worden bij binnenkomst in beslag genomen.
 • Kleine wegwerpcamera's en amateur-apparatuur is o.v.b. toegestaan. (Lens niet groter dan 70mm)
 • Dealen van lachgas ballon, soft- en harddrugs is in en om de tent(en) niet toegestaan. Het gebruik en bezit van softdrugs (cannabis e.d.) en harddrugs is niet toegestaan. Personen die zich hieraan schuldig maken, zullen worden aangehouden en worden overgedragen aan de politie.
 • Rechts-extremistische uitingen en taalgebruik, alsmede racistisch gedrag wordt niet getolereerd.
 • Gewelddadigheid, seksistisch, ongewenst of agressief gedrag worden niet getolereerd. (Personen die zich hieraan schuldig maken worden direct van het festivalterrein verwijderd)
 • Aan personen beneden de 18 jaar worden geen alcoholhoudende dranken geschonken. Op verzoek van organisatie/vrijwilliger kan gevraagd worden om zich te legitimeren. (red. het bij zich dragen van legitimatiebewijs is wettelijk verplicht). Indien men géén legitimatiebewijs kan tonen heeft de organisatie het recht om geen alcoholhoudende dranken te schenken.
 • Maaltijden en dranken kunnen enkel met consumptiemunten afgerekend worden.
 • Betaalde entree gelden worden onder geen enkele voorwaarde teruggegeven.
 • Schade toegebracht tijdens de openingstijden, of direct in relatie staand tot de openingstijden, aan de tent(en), huurmaterieel, instrumentarium of eigendommen van de organisatie en/of buurt worden tegen nieuwwaarde door de veroorzaker/veroorzakers vergoed.
 • Bezoekers dienen bij het verlaten van het festivalterrein overlast voor omwonenden te beperken.
 • Sluitingstijden zijn op zaterdag om 21:00 uur en zondag om 18:00 uur. Sluitingstijd cafe op zaterdag is 00:00 en op zondag is dit 22:00 uur.
 • Rondhangen in en om de cafe na sluitingstijd is niet toegestaan.
 • De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor enigerlei letsel of schades ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers. Hieronder wordt ook o.a. diefstal / vermissing verstaan.
 • Bij het niet naleven van de huisregels is de organisatie dan wel de medewerkers bevoegd om de betrokkene(n) te verwijderen dan wel de toegang te ontzeggen van het bierfestival. Indien er sprake is van ernstige ongeregeldheden zoals o.a. vechtpartijen, vernielingen, brandstichting, diefstal (seksuele) intimidatie en/of discriminatie zal of zullen de betrokkene(n) worden overgedragen aan de politie. Hiervan zal tevens aangifte van worden gedaan. Evt. schades die veroorzaakt zijn hierdoor, zullen worden verhaald op de verdachte(n).
 • Tijdens de entree kan er een toegangscontrole plaatsvinden, d.w.z. dat men gevraagd kan worden om mee te werken aan een visitatie dan wel veiligheidsfouillering. Deze controle zal steekproefsgewijs en zonder aanzien des persoon worden uitgevoerd. Indien u hieraan geen medewerking verleent, behoudt de organisatie zich het recht om te toegang te weigeren/ontzeggen.

PRIVACY & SECURITY:

Als u ons telefonisch benaderd of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van de vraag of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Uw verstrekte persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van onze diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

SOCIALE MEDIA

Op deze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook, Instagram en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door deze sociale media zelf. Deze code plaatst onder meer cookies. Dit geldt ook voor andere sociale media kanalen.

Leest u de privacyverklaring van de betreffende sociale media zoals Facebook, Instagram en van Twitter (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met de persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

INZAGE, CORRECTIE EN RECHT VAN VERZET

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:

De Hertog Jan Proeverij
Kruisweg 43
5944 EM  Arcen
info@hertogjanproeverij.nl