Verenigingen & Gilden

Hieronder staan enkele verenigingen en gilden waar wij bij zijn aangesloten of die wij een warm hard toedragen.

Alliantie van Biertapperijen

Alliantie van Biertapperijen oftewel het ABT. Dit is een gilde waar allemaal cafés lid van zijn die het specialbier en het serveren er van een warm hart toedragen. www.alliantie-van-biertapperijen.nl

Biergilde B.N.B. 

Het Biergilde B.N.B. zet zich vooral in voor het behoud en de versterking van de Nederlandse biercultuur. Het overdragen van kennis en ervaringen over de historie, productie en consumptie van bier speelt daarin een belangrijke rol. Stichting Biergilde ter Bevordering van de Nederlandse biercultuur, kortweg B.N.B. bestaat sinds 14 maart 1992.  Zij is gehuisvest in de Hertog Jan Proeverij.

Lees hier alles over het B.N.B.

Voetbalvereniging D.E.V. Arcen

Voetbalvereniging D.E.V. Arcen heeft een nieuwe sponsor voor het 3 de elftal. Namelijk ons café. Wil je op de hoogte blijven van de prestaties en wedstrijd verslagen kijk dan wat vaker op onze website of op www.dev-arcen.nl.

Pelpinda Gilde

Pelpinda Gilde is in juni 1993 onstaan. 9 personen van Xeros kwamen voor de eerste maal op de fiets naar Arcen. Het werd een bijzonder gezellige middag en vele bieren werden gedronken. ’n Traditie was geboren.